Nguồn: http://danviet.vn/bo-von-16-trieu-khoi-nghiep-co-gai-giau-to-khien-ca-lang-nguong-mo-50202024710...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh