Tin vắn chứng khoán ngày 10/9

Những thông tin đáng chú ý ngày 10/9/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 được niêm yết 15 triệu cổ phiếu trên HOSE với mã chứng khoán HU4. Công ty có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trụ sở chính đạt tại 662 đường Bà Triệu, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

* Từ ngày 11/9/2012 - 11/10/2012, ông Hà Đức Chính - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 39.992 cổ phiếu, chiếm 0,079% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu.

* Từ ngày 12/9/2012 - 12/10/2012, ông Thái Văn Chuyện - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 166.602 cổ phiếu, chiếm 0,55% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 1/8/2012 - 1/9/2012, VIFund I LP, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ đồng thời là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do giá cổ phiếu không phù hợp với nhu cầu giao dịch, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 4.661.826 cổ phiếu, chiếm 13,72% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 12/9/2012 - 12/10/2012, VIFund I LP, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ đồng thời là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 5.161.826 cổ phiếu, chiếm 15,19% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 16/8/2012 - 27/8/2012, ông Nguyễn Thế Phiệt - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Việt - thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) đã bán 1.145.000 chứng chỉ quỹ, số chứng chỉ quỹ nắm giữ còn 320.300 chứng chỉ quỹ, chiếm 1,49% chứng chỉ quỹ, nhằm thực hiện kế hoạch đầu tư.

* Từ ngày 11/9/2012 - 11/10/2012, ông Nguyễn Thế Phiệt - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Việt - thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) đăng ký bán hết 320.300 chứng chỉ quỹ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 6/9/2012, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) đã mua 227.240 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.474.020 cổ phiếu, chiếm 9,59% vốn điều lệ.

* Ngày 6/9/2012, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) đã bán 233.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.411.080 cổ phiếu, chiếm 9,18% vốn điều lệ.

* Từ ngày 6/8/2012 - 6/9/2012, ông Bùi Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đã bán 87.505 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.000 cổ phiếu, chiếm 0,0037% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (mã TCL-HOSE) thống nhất ủy quyền cho Giám đốc chủ trì các phòng ban chức năng nghiên cứu gí chuyển nhượng, thủ tục chuyển nhượng theo đúng trình tự và quy định của pháp luật và đàm phán với Công ty TNHH MTV TCT Tân cảng Sài Gòn về việc chuyển nhượng hết 2.550.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Tân Cảng số 2, mệnh giá 10.000 đồng, tương ứng 25,5 tỷ đồng. Sau khi chuyển nhượng TCL không còn là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Vận tải Tân Cảng số 2. Thời gian thự hiện trước 15/9/2012.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (mã UDC-HOSE) thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định ĐHĐCĐ bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty: Bổ sung ngành nghề kinh doanh là Dậy nghề (8532). Đồng thời thống nhất ký hợp đồng ủy quyền cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng - Sản xuất Tân Thành (đơn vị hợp tác đầu tư, kinh doanh dự án Khu nhà ở Phú Mỹ - huyện Tân Thành) được quyền định đoạt (quyết định việc mua bán, cầm cố, thế chấp...) đối với các căn nhà đã được thông nhất phân chia theo tỷ lệ góp vốn mỗi bên tại biên bản phân chia ngày 31/8/2012.

* Công ty Cổ phần đường Ninh Hòa (mã NHS-HOSE) thông báo đã chào bán thành công 2.025.000 cổ phiếu ra công chúng với tổng số tiền thu được là 20,25 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được trên đã được công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Brigde Việt Nam (mã GBS-HNX) không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 10/9/2012 do Công ty liên tiếp vi phạm Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, không tuân thủ nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán, gây nguy hại đến hệ thống thanh toán chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đã bị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký từ ngày 07/09/2012 đến ngày 30/09/2012.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Brigde Việt Nam (mã GBS-HNX) vào diện cảnh báo kể từ ngày 10/9/2012 do Công ty liên tiếp vi phạm Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, không tuân thủ nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán, gây nguy hại đến hệ thống thanh toán chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đã bị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký từ ngày 07/09/2012 đến ngày 30/09/2012.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Brigde Việt Nam ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 8 (mã VE8-HNX) không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 7/9/2012 do thời gian niêm yết của công ty dưới 6 tháng.

* Từ ngày 30/8/2012 - 4/9/2012, ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng(mã NDN-HNX) đã mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 849.397 cổ phiếu, chiếm 7,67% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 10/9/2012 - 8/10/2012, bà Lê Thị Minh Hoa - Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư cá nhân.

* Từ ngày 11/9/2012 - 10/10/2012, bà Nguyễn Thị Lan Anh - thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (mã KHL-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 3/8/2012 - 31/8/2012, ông Phạm Ngũ Cơ - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (mã MCC-HNX) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu, đã mua 3.800 cổ phiếu, nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do thị trường biến động không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 53.762 cổ phiếu, chiếm 1,16% vốn điều lệ.

* Từ ngày 10/9/2012 - 9/10/2012, bà Hồ Thị Mỹ Hoà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (mã CJC-HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư thêm.

* Ngày 30/8/2012, ông Hoàng Quốc Tùng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) đã bán 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 68.800 cổ phiếu (tỷ lệ 4,56% vốn điều lệ.

* Ngày 20/8/2012, ông Đồng Xuân Bình - Ủy viên Hội đồng Quản trị,Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, đã bán 7.000 cổ phiếu, nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do giá bán không đạt được như kỳ vọng, số cổ phiếu nắm giữ còn 18.530 cổ phiếu, chiếm 0,08% vốn điều lệ.

* Từ ngày 10/9/2012 - 5/10/2012, ông Đồng Xuân Bình - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) đăng ký bán hết 18.530 cổ phiếu, chiếm 0,08% vốn điều lệ.

* Từ ngày 10/9/2012 - 9/10/2012, Công ty Cổ phần DC Phú Hà, tổ chức có liên quan đến Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (mã DCS-HNX) đăng ký bán 661.100 cổ phiếu, làm tăng tính thanh khoản.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) thông báo thay đổi địa điểm chi nhánh của công ty đến tầng 3 Cao ốc Vimedimex Hòa Bình – 246 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, từ ngày 5/9/2012.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) thông báo đóng cửa Công ty cổ phần chứng khoán MB – Chi nhánh Vũng Tàu - Tầng 1, Tòa nhà VCCI Vũng Tàu, số 155 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Tp Vũng Tàu.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) thông báo bầu bổ sung Ông Megumum Motohisa giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Yoshitaka Kitao kể từ ngày 4/9/2012.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng thay ông Nguyễn Minh Triết giữ chức Giám đốc Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Chợ Lớn kể từ ngày 04/09/2012.

* Công ty cổ phần chứng khoán Á Âu (AAS) thông báo chuyển về địa chỉ mới tại Lầu 3, Tòa nhà Địa ốc Sài Gòn 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) thông báo ông Nguyễn Văn Lê thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHS của kể từ ngày 28/8/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Anh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung