Thành viên HĐQT Eximbank từ nhiệm

Ngân hàng cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, Mã CK: EIB) vừa chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Philip Simon Rupert Skevington.

Ngân hàng cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, Mã CK: EIB) công bố thông tin, chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Philip Simon Rupert Skevington. Nguyên nhân ông Philip đưa ra là do công việc tại nước ngoài đòi hỏi thời gian nhiều hơn.

Ông Philip sinh năm 1963 tại Anh, có bằng cử nhân đại học và gia nhập Eximbank từ ngày 28/4/2010, giữ chức thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2010-2015.

Trong ngày 8/4 vừa qua, Eximbank cũng đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đề cử, ứng cử 02 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2010 – 2015) để bầu bổ sung tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức vào ngày 26/4/2013.

Theo kết quả Eximbank công bố, ông Lawrence Justin Wolfe có hồ sơ ứng cử làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2010- 2015); Nhóm cổ đông gồm 5 cổ đông pháp nhân sở hữu 132.739.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã đề cử ông Đặc Anh Mai làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V.

Nhóm cổ đông gồm 11 cổ đông thể nhân sở hữu 136.749.401 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 11,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã đề cử ông Hồ Thanh Mẫn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V.

VOF Investment Limited sở hữu 62.062.517 cổ phần, giới thiệu ông Trịnh Tuấn Minh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V.

Theo quy định, Eximbank sẽ xin ý kiến của Ngân hàng Nhà nước về danh sách các ứng cử viên nêu trên.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Bách (Vnmedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN