Sắp thu phí rút tiền ATM nội mạng?

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra dự thảo thông tư quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.

Thông tư đã quy định cụ thể các mức phí về giao dịch thẻ. Trong đó đã chính thức đề cập việc thu phí ATM nội mạng. Nếu được, việc này sẽ có thể thực thi từ 1/3/2013.

Phí phát hành thẻ: từ 0 đến 100.000 đồng/thẻ; phí thường niên: từ 0 đến 60.000 đồng/thẻ/năm; phí vấn tin tài khoản (không in chứng từ) tại ATM chỉ thu giao dịch ngoại mạng: từ 0 đồng đến 500 đồng/giao dịch; phí in sao kê tài khoản hoặc in chứng từ vấn tin tài khoản tại ATM giao dịch nội mạng: từ 100 đồng đến 500 đồng/giao dịch; giao dịch ngoại mạng: từ 300 đồng đến 800 đồng/giao dịch.

Đáng chú ý, phí rút tiền mặt tại ATM cho giao dịch nội mạng dự kiến sẽ tăng dần theo từng năm, từ 1.000 đồng/lần giao dịch vào năm 2013 đến 3.000 đồng/lần giao dịch vào năm 2015; giao dịch ngoại mạng tối đa là 3.000 đồng/giao dịch; và phí chuyển khoản tại ATM là từ 0 đến 15.000 đồng/giao dịch.

Sắp thu phí rút tiền ATM nội mạng? - 1

NHNN đã có thông tư chính thức đề cập việc thu phí ATM nội mạng.

Dự thảo thông tư cũng đưa ra quy định, tối thiểu 15 ngày trước khi áp dụng biểu phí dịch vụ thẻ (ban hành mới hoặc điều chỉnh, bổ sung), tổ chức phát hành thẻ phải gửi biểu phí dịch vụ thẻ của đơn vị mình cho Ngân hàng Nhà nước để báo cáo và giám sát.

Đồng thời phải niêm yết công khai biểu phí dịch vụ thẻ theo đúng quy định của pháp luật và phổ biến, hướng dẫn cho khách hàng biết về dịch vụ thẻ, đảm bảo khách hàng có đủ thông tin cần thiết để xem xét, lựa chọn và quyết định việc sử dụng dịch vụ thẻ.

Tổ chức phát hành thẻ không được thu thêm phí ngoài biểu phí dịch vụ thẻ đã ban hành và không được thu phí của chủ thẻ đối với những giao dịch thẻ không thành công hoặc giao dịch thẻ bị sai sót không phải do lỗi của chủ thẻ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV (Diễn đàn kinh tế Việt Nam)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN