Rổ VN30 có gì mới?

Ngày 23/7, rổ cổ phiếu VN30 kỳ 2 năm 2012 sẽ chính thức áp dụng. Rổ cổ phiếu kỳ này có gì thay đổi so với trước?

Theo quy định, vào ngày thứ Hai của tuần thứ 4 tháng 1 và tháng 7 hàng năm, Sở GDCK TP. HCM (HOSE) sẽ thực hiện đổi rổ cổ phiếu của chỉ số VN30. Rổ VN30 kỳ 2/2012 sẽ chính thức áp dụng vào ngày 23/7 tới. Trước ngày áp dụng một tuần, HOSE đã công bố rổ chỉ số mới, và ngày hôm nay, trước ngày giao dịch 23/7, HOSE cũng công bố cổ phiếu nào cần được giới hạn tỷ trọng trong rổ VN30 để đảm bảo cổ phiếu đó không chiếm quá 10% giá trị vốn hóa của 30 cổ phiếu trong rổ chỉ số.

Trước tiên, để biết được rổ VN30 kỳ này có gì mới so với kỳ trước, nhà đầu tư cần hiểu các bước lựa chọn 30 cổ phiếu.

Bước 1, chọn lọc 50 cổ phiếu có giá trị vốn hoá thị trường (market cap) bình quân hàng ngày trong 6 tháng cao nhất, loại trừ các cổ phiếu bị cảnh báo, kiểm soát, tạm ngừng giao dịch và cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng. Các cổ phiếu có giá trị vốn hoá thuộc top 5 của thị trường thì thời gian niêm yết từ 3 tháng trở lên cũng được xét chọn vào rổ.

Bước 2, loại bỏ những cổ phiếu có tỷ lệ lưu hành tự do (free float) dưới 5%. Năm nay, theo cách này, không cổ phiếu nào bị loại ở bước 2, vì đều có tỷ lệ lưu hành tự do từ 5% trở lên.

Bước 3, các cổ phiếu còn lại ở bước 2 được xếp theo thứ tự giá trị giao dịch hàng ngày bình quân trong 6 tháng, giảm dần. 20 cổ phiếu ở thứ hạng đầu tiên sẽ được chọn vào rổ VN30, còn những cổ phiếu ở vị trí 21 đến 40 thì ưu tiên những cổ phiếu cũ để đưa vào rổ, sau đó mới lựa chọn đến những cổ phiếu mới để có danh sách 30 cổ phiếu.

Việc ưu tiên cổ phiếu cũ là để đảm bảo tính ổn định của bộ chỉ số. Kỳ 2/2012, danh sách từ 21 đến 30 đều là cổ phiếu cũ. Có 4 cổ phiếu mới trong rổ kỳ này đều nằm trong tốp 20 về giá trị giao dịch là MBB, HSG, DRC và NTL.

Sau khi chọn lọc được rổ VN30, HOSE sẽ họp hội đồng chỉ số để các thành viên giám sát việc chọn lọc cổ phiếu có tuân thủ các nguyên tắc đặt ra và xem xét các cổ phiếu có vướng mắc gì không. Sau khi được Hội đồng chỉ số nhất trí, HOSE sẽ công bố rổ chỉ số mới, một tuần trước ngày giao dịch rổ chỉ số mới.

Theo thống kê của HOSE, rổ VN30 kỳ 2/2012 có những đặc tính như sau:

* Có 04 mã cổ phiếu mới và 26 mã cổ phiếu đã có ở kỳ trước, tỷ lệ ổn định của rổ là 86,7%.

* Có tổng giá trị vốn hoá thị trường bình quân ngày trong 6 tháng đầu năm là 476.131 tỷ đồng, chiếm 72% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường.

* Có tổng giá trị giao dịch 6 tháng đầu năm là 86.194 tỷ đồng, chiếm 62% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

* Giá trị vốn hóa cao nhất trong rổ là 65.473 tỷ đồng (VCB) và thấp nhất là 1.158 tỷ đồng (NTL).

* Giá trị giao dịch cao nhất của cổ phiếu trong rổ đạt 147,7 tỷ đồng (STB) và thấp nhất đạt 4,86 tỷ đồng (DIG).

* Tỷ trọng 3 ngành chính gồm: (1) tài chính – ngân hàng – bảo hiểm chiếm 60% (10 công ty); (2) công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 17% (7 công ty); (3) kinh doanh bất động sản chiếm 16% (5 công ty). Tỷ lệ này cũng tương đương với rổ cổ phiếu VN30 kỳ 1/2012 và tương đồng với tỷ lệ nhóm ngành trong VN-Index.

Sau khi chọn được rổ cổ phiếu, HOSE sẽ lấy giá đóng cửa của ngày trước ngày chính thức áp dụng rổ cổ phiếu kỳ mới để tính toán giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu trong chỉ số, đảm bảo cổ phiếu không chiếm quá 10% giá trị vốn hóa của 30 cổ phiếu trong rổ. Tức giá đóng cửa của ngày hôm nay, 20/7 sẽ được sử dụng để tính giới hạn tỷ trọng cho VN30 kỳ 2/2012 và áp dụng cho cả 6 tháng.

Có 4 cổ phiếu bị loại khỏi rổ VN30, trong đó, QCG và SJS là cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, KDH bị loại vì giá trị vốn hóa thấp, HVG bị loại do thanh khoản thấp.

Trong khi cổ phiếu bất động sản bị loại khỏi VN 30 thì cổ phiếu mới thay thế cũng thuộc nhóm ngành này, như NTL. Ngành tôn thép, vật liệu xây dựng cũng bị ảnh hưởng nặng nề của suy giảm tăng trưởng kinh tế, nhưng HSG là doanh nghiệp đầu ngành nên vẫn là cổ phiếu lớn đủ tiêu chuẩn vào VN30.

VN30 đang đạt được các tiêu chí là chỉ số đại diện cho thị trường, có sự ổn định và bao gồm những cổ phiếu có chất lượng khi quy tắc lựa chọn rổ đã quyết định loại các cổ phiếu bị cảnh báo, trong đó có cả lý do cảnh báo do kết quả kinh doanh lỗ.

Chúng ta cùng chờ đợi xem, thái độ của thị trường đón nhận các cổ phiếu mới trong rổ VN 30 như thế nào.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Nam ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN