Quý IV, 80% ngân hàng không giảm nhân sự

Trên 80% TCTD cho biết tiếp tục duy trì hoặc gia tăng nhân sự trong quý IV để sẵn sàng nắm bắt thời cơ khi nền kinh tế chuyển biến tích cực.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý IV đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam do Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho thấy: Dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng trên 80% TCTD cho biết tiếp tục duy trì hoặc gia tăng nhân sự trong quý IV để sẵn sàng nắm bắt thời cơ khi nền kinh tế chuyển biến tích cực.

Đa số các TCTD kỳ vọng, lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay VND sẽ duy trì ổn định hoặc giảm nhẹ khoảng 1% trong quý IV. Trong đó, xu hướng giảm lãi suất cho vay diễn ra rõ nét hơn. Huy động vốn và dư nợ tín dụng cả năm 2013 được kỳ vọng tăng 10-20%. Trên 50% TCTD cho biết, đã hoặc sẽ tăng dư nợ cho vay tiêu dùng trong quý IV.

Chia sẻ
Theo Thục Quyên (Báo Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung