Phân loại nợ sai, một ngân hàng bị phạt

Ngày 12/3/2013, Ngân hàng Nhà nước công bố việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hai tổ chức trong hệ thống.

Tại Quyết định số 121/QĐ-XPHC ngày 1/6/2012 và Quyết định số 246/QĐ-XPHC ngày 21/11/2012, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng đã xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đối với Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) và Công ty Cho thuê tài chính TNHH một thành viên Kexim Việt Nam (KVLC).

Cụ thể, IVB đã có hành vi vi phạm hành chính là phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đối với 7 khách hàng với tổng dư nợ vào thời điểm 31/3/2012 là 262.661,5 triệu đồng không đúng quy định.

Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với IVB mức tiền phạt là 4 triệu đồng. Để khắc phục hậu quả, IVB buộc phải thực hiện đúng quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro trong thời hạn 1 tháng, kể từ ngày quyết định trên có hiệu lực.

Còn theo Quyết định số 246/QĐ-XPHC, Công ty KVLC đã có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi tổ chức, quản trị của Ban kiểm soát và KVLC không có Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với KVLC với mức tiền phạt là 4 triệu đồng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Nam (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN