Những ngôi nhà kiên cố nhất thế giới, tên trộm nào cũng phải "chào thua"

Hệ thống cảm nhiệt có thể quét dấu vân tay của bất kỳ kẻ xâm phạm nào trong vòng 20 phút. Ngoài ra, cảm biến siêu tập trung sẽ phát hiện bất kỳ hoạt động bất thường nào trong căn nhà.
Theo Hà Phương (Theo MensXP) (Dân Việt)

sự kiện Thị trường bất động sản