Nhà bán cho công an không được lãi quá 10%

Các doanh nghiệp khi hợp tác phát triển dự án nhà ở cho cán bộ công an được tính lợi nhuận giá bán căn hộ tùy theo từng dự án nhưng được không quá 10% giá thành/m2 sàn nhà ở.

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong Thông tư 41/2012 về quy chế về tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở dành cho cán bộ trong ngành vừa được Bộ Công an ban hành.

Theo đó, việc xác định giá bán nhà ở theo giá chính sách cho một 1m2 sàn nhà ở được tính đủ các chi phí để bảo đảm thu hồi vốn đầu tư xây dựng, kể cả lãi vay (nếu có) và kinh phí bảo trì hiện hành.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư không được tính các khoản nhà nước ưu đãi (nếu có) như tiền sử dụng đất, tiền đầu tư hạ tầng trong phạm vi dự án, thuế giá trị gia tăng...Tỷ lệ diện tích sàn xây dựng bảo đảm cho cán bộ công an được mua nhà ở theo giá bán chính sách trong mỗi dự án

Các dự án phát triển nhà ở sử dụng quỹ đất an ninh chuyển mục đích sử dụng sang đất ở phải được dành ít nhất 80% diện tích sàn nhà ở trong dự án để bán theo giá bán chính sách cho cán bộ công an. Chủ đầu tư được hưởng không quá 20% diện tích sàn nhà ở trong dự án để bán theo giá kinh doanh.

Thông tư nêu rõ, các dự án phát triển nhà ở sử dụng quỹ đất được địa phương giao, sau khi đã trừ phần diện tích sàn phải nộp điều tiết cho địa phương theo quy định (nếu có), thì tỷ lệ diện tích sàn nhà ở để bán cho cán bộ công an không được thấp hơn 70% diện tích sàn nhà ở còn lại trong dự án và chủ đầu tư được hưởng không quá 30% diện tích sàn nhà ở còn lại trong dự án để bán theo giá kinh doanh.

Đối với dự án được lãnh đạo Bộ giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện thì tùy từng dự án, Bộ có thể sử dụng ít nhất 10% trong tổng số diện tích sàn nhà ở bán theo giá chính sách để điều tiết bán cho cán bộ công an các đơn vị trực thuộc Bộ có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn.

Ngoài ra, quy chế này còn nói rõ điều kiện để doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở phải là đơn vị có chức năng kinh doanh bất động sản, đủ điều kiện về năng lực tài chính, có trang thiết bị, phương tiện hiện đại và có kinh nghiệm thực hiện dự án đầu tư phát triển nhà ở. Đồng thời, cam kết thực hiện đúng quy định về tỷ lệ, diện tích sàn bán theo giá chính sách được quy định.

Tùy điện kiện cụ thể của từng dự án khi ký hợp đồng giao chủ đầu tư, đơn vị thỏa thuận với chủ đầu tư điều tiết một phần lợi nhuận thu được từ việc bán căn hộ diện kinh doanh, nhằm giảm giá thành căn hộ cho cán bộ trong ngành. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Anh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN