NH không được giữ tiền phí bảo hiểm

Đó là quy định trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn triển khai kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng.

Theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn triển khai kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng (banscasurance), liên quan đến vấn đề tách bạch tài khoản, Bộ Tài chính quy định, ngân hàng phải chuyển đầy đủ các khoản phí bảo hiểm hoặc bất kỳ khoản thanh toán của khách hàng đến tài khoản của DN bảo hiểm được mở tại ngân hàng trước khi hết giờ làm việc cùng ngày.

Về phía DN bảo hiểm, phải thực hiện đúng thời hạn các nghĩa vụ thanh toán của mình với ngân hàng đã được thỏa thuận trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng và đối với bên mua bảo hiểm. Tất cả các khoản thanh toán phải tách biệt rõ ràng và đầy đủ. Được biết, Dự thảo thông tư này vừa được Bộ Tài chính hoàn tất việc thu thập, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên liên quan là Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các DN bảo hiểm nhân thọ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Lan (Đầu tư chứng khoán)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN