Lương chủ tịch tập đoàn 36 triệu đ/tháng?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa công bố dự thảo nghị định quy định mức lương cơ bản tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Theo đó, các thành viên hội đồng thành viên, kiểm soát viên, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu sẽ là những đối tượng thuộc diện điều chỉnh của nghị định.

Theo nội dung dự thảo, quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý, điều hành được xây dựng trên cơ sở mức tiền lương cơ bản, số lượng và tổng số tháng thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của của các viên chức quản lý, điều hành trong năm. Trong đó, mức thấp nhất là 15 triệu đồng/tháng, áp dụng cho kế toán trưởng công ty, và cao nhất là 36 triệu đồng/tháng, áp dụng cho chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn.

Đối với các chức danh tổng giám đốc, giám đốc, thành viên hội đồng thành viên dao động từ 17 - 34 triệu đồng/tháng.

Dự thảo nghị định cũng nêu rõ, mức tiền lương cơ bản của các viên chức quản lý, điều hành làm cơ sở xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch gắn với hệ số bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước so với thực hiện của năm trước liền kề.

Đối với công ty có hệ số bảo toàn và phát triển vốn nhà nước và tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước cao hơn thực hiện của năm trước liền kề thì tiền lương kế hoạch tăng nhưng tối đa không vượt quá 1,2 lần so với mức lương cơ bản.

Những công ty hoạt động không có lãi, hoặc lỗ thì tiền lương kế hoạch bằng tiền lương chế độ...

Đối với công ty thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ công ích không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo đảm kế hoạch nộp ngân sách nhà nước theo đúng luật định và khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích kế hoạch không giảm so với thực hiện năm trước liền kề thì tiền lương kế hoạch tăng nhưng tối đa không quá 1,2 lần so với mức tiền lương cơ bản để tính quỹ tiền lương kế hoạch. Trường hợp công ty bị lỗ (sau khi loại trừ nguyên nhân khách quan) thì tiền lương kế hoạch bằng tiền lương chế độ.

Đầu năm nay, Bộ Công Thương và Kiểm toán Nhà nước đã công bố mức lương tại một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Theo đó, thu nhập bình quân tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) là 16,2 triệu đồng/người/tháng; tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 13,7 triệu đồng/tháng tại khối công ty mẹ, toàn tập đoàn là 7,3 triệu đồng/tháng; Tập đoàn Than - Khoáng sản (TKV) là 7,7 triệu đồng/tháng...

Riêng tiền lương của lãnh đạo tại các tập đoàn này cũng xấp xỉ 40 triệu đồng/tháng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung