Kiểm tra sau thông quan, truy thu 1.337 tỷ đồng

Theo Tổng cục Hải quan, 9 tháng năm 2013, toàn lực lượng kiểm tra sau thông quan đã kiểm tra 1.516 cuộc, quyết định truy thu 1.337 tỷ đồng (gấp 1,88 lần so với cùng kỳ năm 2012).

Trong đó, đã thực thu vào ngân sách Nhà nước 1.108 tỷ đồng (gấp 1,92 lần so với cùng kỳ năm 2012), trong đó bao gồm 428,15 tỷ đồng thu từ xăng dầu tạm nhập, tái xuất). 

Hiện Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra sau thông quan, tăng cường các giải pháp thu ngân sách để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu thu Ngân sách Nhà nước năm 2013.

Công tác kiểm tra sau thông quan phải phân tích, chọn lọc, xác định trọng tâm, trọng điểm kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao, các chuyên đề có dấu hiệu gian lận, trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước; tăng cường phối hợp, gắn kết giữa khâu thông quan với trong thông quan để đảm bảo các cuộc kiểm tra sau thông quan được thực hiện nhanh chóng, đạt hiệu quả cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Anh (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN