Danh sách các khu công nghiệp bị xét thu hồi

Danh sách các khu công nghiệp đã thu hồi, hoặc đang bị đề nghị thu hồi đã được lập ở hàng loạt địa phương.

Một loạt các khu công nghiệp (KCN) ở các tỉnh, thành phố đã được lên danh sách phải thu hồi do không có nhà đầu tư thuê, hay chưa giải phóng mặt bằng, theo một báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo kết quả rà soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hàng loạt khu công nghiệp ở Vĩnh phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa, Ninh Thuận… nằm trong diện “có vấn đề”.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, có 14 KCN nằm trong diện có tỷ lệ lấp đầy thấp, chưa đền bù, giải phóng mặt bằng và chưa đầu tư xây dựng hạ tầng. Trong số 14 KCN này, có 5 KCN đã được giải quyết theo hướng giảm diện tích quy hoạch, chuyển đổi nhà đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Đó là KCN Quang Minh II - Hà Nội, KCN Cộng Hòa - Chí Linh và KCN Cẩm Điền - Lương Điền (Hải Dương), KCN Kim Động (Hưng Yên), KCN Phong Phú (TP HCM).

Báo cáo này cho biết, danh sách các KCN đã thu hồi, hoặc đang bị đề nghị thu hồi đã được lập ở hàng loạt địa phương.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hồi KCN Bá Thiện và giao cho Ban Quản lý các KCN làm chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng KCN này giai đoạn 1. Bên cạnh đó, Ban Quản lý KCN Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh giảm quy mô KCN Bình Xuyên II từ 481,5 ha xuống còn 45,6 ha; phần diện tích còn lại đang kêu gọi nhà đầu tư Sumitomo (Nhật Bản).

UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Ban Quản lý các KCN khẩn trương làm các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH Phúc Hưng (Đài Loan) và chuyển đổi chủ đầu tư dự án KCN Cẩm Điền - Lương Điền cho Công ty cổ phần phát triển đô thị và KCN Việt Nam - Singapore; yêu cầu chủ đầu tư KCN Cộng Hòa - Chí Linh khẩn trương xây dựng hạ tầng để thu hút đầu tư.

Danh sách các khu công nghiệp bị xét thu hồi - 1

Nhiều khu công nghiệp ở tình trạng hoang hóa (Ảnh minh họa).

UBND tỉnh đang Hưng Yên chỉ đạo Ban Quản lý các KCN yêu cầu các chủ đầu tư KCN khẩn trương xây dựng hạ tầng để thu hút đầu tư, rà soát và để xuất đưa ra khỏi quy hoạch phát triển KCN đến năm 2020 đối với KCN Minh Quang, KCN Vĩnh Phúc, KCN Ngọc Long, KCN Megastar.

UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo Ban Quản lý các KCN sớm tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng để đầu tư hạ tầng KCN Long Hương; yêu cầu chủ đầu tư dự án KCN Long Sơn (850 ha) khẩn trương làm thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng KCN. Trường hợp chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính chưa thể triển khai thì giảm tiếp quy mô KCN hoặc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

UBND tỉnh Long An sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ngoài hàng rào KCN Đức Hòa III và KCN Đông Nam Á và hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng. Trường hợp phần diện tích đất KCN khó có khả năng đền bù, giải phóng mặt bằng thì giảm diện tích quy hoạch. Đồng thời xem xét thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với chủ đầu tư có khó khăn về tài chính để giao cho chủ đầu tư khác có năng lực.

UBND các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bình Phước, Tiền Giang, Cà Mau chỉ đạo Ban Quản lý các KCN, KKT sớm tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực để đầu tư hạ tầng các KCN đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

UBND tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận thu hồi giấy chứng nhận đầu tư KCN Nam Cam Ranh (Khánh Hòa), Du Long (Ninh Thuận) và tìm kiếm chủ đầu tư khác có năng lực.

Báo cáo cho biết thêm, có 14 KCN trên toàn quốc có tỷ lệ lấp đầy thấp; chưa đền bù, giải phóng mặt bằng và chưa đầu tư xây dựng hạ tầng.

Trong số đó, có 5 KCN đã được giải quyết theo hướng giảm diện tích quy hoạch, chuyển đổi nhà đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tiếp tục triển khai thực hiện dự án, bao gồm KCN Quang Minh II - Hà Nội, KCN Cộng Hòa - Chí Linh và KCN Cẩm Điền - Lương Điền (Hải Dương), KCN Kim Động (Hưng Yên), KCN Phong Phú (Tp.HCM).

Đối với các KCN ở Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bình Phước, Tiền Giang, Cà Mau đã hoàn thành việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các tỉnh này chỉ đạo Ban Quản lý các KCN, KKT sớm tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực để đầu tư hạ tầng.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo về phát triển KKT, KCN ngày 19/3, bên cạnh ghi nhận các thành tích, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng nhìn nhận thực tế hoạt động của các KKT, KCN chưa tương xứng với tiềm năng; tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 65% diện tích cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

“Tinh thần là kiên quyết cắt giảm những diện tích, loại bỏ các KCN không hiệu quả, không thu hút được dự án, đồng thời thực hiện nghiêm việc đưa dự án đầu tư vào khu vực đã xây dựng cơ sở hạ tầng”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Tính đến năm 2014, cả nước đã có 295 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên gần 84 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 56 nghìn ha, chiếm khoảng 66% tổng diện tích đất tự nhiên. 212 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 60 nghìn ha và 83 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 24 nghìn ha.

Theo Ngọc Anh (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung