Chứng khoán có cứu được không?

UBCKNN sẽ xem xét nới tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài, tăng biên độ giao dịch, nới tỷ lệ margin (giao dịch tài khoản ký quỹ).

Sáng 9/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức "Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2013", trong đó nêu 8 giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho thị trường chứng khoán.

Chứng khoán có cứu được không? - 1

8 giải pháp đã được đưa ra để "vực" dậy thị trường chứng khoán (ảnh minh họa)

Theo kiến nghị của UBCKNN, một trong những giải pháp quan trọng là ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Qua đó, sẽ xem xét tháo gỡ khó khăn cho việc phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá trên cơ sở ý kiến của Đại hội cổ đông về giá phát hành dưới mệnh giá, đồng thời doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ các điều kiện phát hành ra công chúng và một số điều kiện quy định khác.

Ngoài ra, ưu tiên xem xét tháo gỡ cho doanh nghiệp trong vấn đề huy động vốn qua phát hành trái phiếu; sớm xây dựng tổ chức định mức tín nhiệm, triển khai sản phẩm quỹ hưu trí và các sản phẩm mới về trái phiếu.

Việc tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng là giải pháp quan trọng được đưa ra.

Trước mắt, UBCKNN kiến nghị cho phép thí điểm một số loại hình công ty niêm yết cho phép nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nắm giữ cổ phiếu không có quyền biểu quyết vượt tỷ lệ 49%, ngoại trừ đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thí điểm thực hiện phân loại danh mục ngành nghề đối với một số loại hình công ty niêm yết, trên cơ sở đó cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài sở hữu trên 49%, tập trung đối với các doanh nghiệp trong các ngành nghề không cần nắm giữ theo quy định hiện hành.

Xem xét cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 49% đến 100% trong các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các ngân hàng không thực sự cần thiết phải nắm giữ.

Với các giải pháp về thuế, cơ quan này sẽ kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội tiếp tục kéo dài việc miễn giảm về thuế đối với lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 6/8/2011 của Quốc hội về việc bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân áp dụng cho năm 2013.

Nhằm triển khai chiến lược phát triển thị trường chứng khoán và thu hút vốn nước ngoài, có kiến nghị ưu đãi thuế đối với các loại hình quỹ đầu tư mới (quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản), công ty đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí tự nguyện nhằm phát triển loại hình đầu tư có tổ chức, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Các giải pháp về thanh khoản cũng được đưa ra. Trên cơ sở thông lệ quốc tế khi điều kiện thị trường khó khăn thì tỷ lệ cho vay ký quỹ cũng được nới, do vậy sẽ xem xét nới tỷ lệ margin lên 50/50.

Sớm thực hiện mở rộng biên độ giao dịch trên 2 sàn nhằm tạo tâm lý thuận lợi và góp phần tăng thanh khoản.

Xem xét miễn giảm phí lưu ký (khoảng 20%) cho năm 2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN