Chính thức nới phân loại nợ xấu thêm 6 tháng

Thứ Năm, ngày 20/03/2014 08:00 AM (GMT+7)

Các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ không phải thực hiện phân loại nợ theo kết quả phân loại nợ của Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) thêm 6 tháng, tới 31/12/2014.

  

Ngày 18/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình ký ban hành Thông tư 09/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Chính thức nới phân loại nợ xấu thêm 6 tháng - 1

Các nhà băng có thêm 6 tháng để cơ cấu, phân loại các khoản nợ xấu

Theo đó, Thông tư 09 đó là gia hạn thêm thời gian 6 tháng đối với việc phân loại nợ của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo kết quả phân loại nợ của CIC. Tuy nhiên trong thời gian chưa áp dụng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vẫn phải tự phân loại nợ và gửi kết quả cho CIC đế tổng hợp và giám sát.

Thông tư 09 bổ sung quy định các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành để mua nợ xấu của TCTD.

Bổ sung quy định yêu cầu TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài định kỳ phải tự đánh giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật để đảm bảo giá trị của tài sản vảo đảm phù hợp với giá trị thị trường khi tính số tiền phải trích lập dự phòng cụ thể.

Các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với điều kiện chặt chẽ hơn. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên  nhóm nợ chỉ được thực hiện một lần.

Đồng thời yêu cầu TCTD phải ban hành quy định nội bộ về kiểm soát, giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ; kiểm soát nội dung, lý do cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với từng khoản nợ.

Các TCTD cũng phải thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng sau khi khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Đặc biệt, với các khách hàng không có khả năng trả nợ theo đúng hạn trả nợ đã được cơ cấu lại, TCTD không được phép tiếp tục cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ có hiệu lực thi hành trong vòng một năm, từ ngày 18/3/2014 và hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2015.

Ngoài ra, Thông tư cũng bổ sung, sửa đổi quy định đối với các khoản nợ vi phạm pháp luật và các khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra. Theo đó, các khoản nợ này được phân loại tối thiểu vào nhóm 3 và tùy theo thời gian quá hạn kể từ ngày ra quyết định thu hồi nợ hoặc kể từ ngày phải thu hồi theo kết luận thanh tra, các khoản nợ này phải được phân loại vào nhóm 4 hoặc nhóm 5 tương ứng.

Theo Nguyễn Hoài (Infonet.vn)