Chi sai 292 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ

Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị thu hồi về ngân sách T.Ư số vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ và thanh toán sai quy định 292,3 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố kết quả kiểm toán Chuyên đề quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ (giai đoạn 2010-2012) đến ngày 30.7.2013 và đã chỉ ra những yếu kém, hạn chế đồng thời kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 292 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ và thanh toán sai quy định.

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước triển khai kiểm toán 37/57 đầu mối thuộc kế hoạch năm 2013 và đã kết thúc tại 20 đầu mối, trong đó có 18 đầu mối đã có dự thảo báo cáo kiểm toán được xét duyệt, gồm có Bộ Giao thông vận tải, 15 tỉnh và 2 dự án độc lập.

Việc phân bổ và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 đã phát sinh một số hạn chế, như phân bổ vốn cho dự án chưa có quyết định đầu tư (Dự án đường giao thông bên bờ sông Đà, đường kết nối và 3 cầu bắc qua sông Đà - tỉnh Lai Châu, phân bổ và giải ngân năm 2011 là 36 tỷ đồng). Một số địa phương đã sử dụng vốn ứng trước để thanh toán 111,3 tỷ đồng cho một số công trình ngoài danh mục được ứng trước.

Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị thu hồi về ngân sách T.Ư số vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ và thanh toán sai quy định 292,3 tỷ đồng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung