Bán nhà tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất

Theo dự thảo nghị định về phát triển và quản lý nhà xã hội, người mua nhà ở sẽ không được cho thuê, thế chấp, bán lại nhà tái định cư trong 5 năm sau khi trả hết tiền thuê, mua nhà.

Người mua, thuê mua nhà ở xã hội (gồm cả nhà tái định cư, nhà thu nhập thấp...) không được cho thuê lại, thế chấp (trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó) và không được bán nhà trong vòng năm năm sau khi trả hết tiền mua, thuê mua nhà.

Sau thời điểm trên, nếu người dân bán nhà ở xã hội thì phải nộp cho Nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất (trước đó đã được miễn cho chủ đầu tư khi làm dự án), tính theo giá đất quy định tại thời điểm bán nhà. Nếu chưa đủ năm năm như trên, chủ nhà ở xã hội chỉ được bán nhà cho Nhà nước hoặc cho chủ đầu tư với giá không cao hơn giá nhà ở xã hội cùng loại tại thời điểm bán. 

Chia sẻ
Theo Anh Đào (Vnmedia)
Báo lỗi nội dung