4 chương trình hành động lớn của UBCK

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 của UBCK, 23 văn bản, đề án liên quan đến khung pháp lý cho CK và TTCK Việt Nam đã được UBCK nghiên cứu soạn thảo, hoàn thiện trình và ký ban hành.

Trong chương trình hành động 6 tháng cuối năm, UBCK đưa 4 nhóm chương trình hành động lớn là: hoàn thiện khung pháp lý, thể chế và phát triển TTCK; tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng hàng hóa, phát triển hàng hóa; tăng cường giám sát, quản lý thị trường và hoạt động các định chế trung gian; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học.

Theo UBCK, 6 tháng đầu năm 2012, tổng mức huy động trên TTCK thông qua phát hành CP, đấu giá cổ phần hóa và đấu thầu TPCP đạt 84.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, tổng huy động vốn qua phát hành CP đã giảm tới khoảng 50%. Tổng giá trị chào bán CP được UBCK cấp phép cho 16 DN đạt khoảng 5.468 tỷ đồng.

Điểm tích cực của TTCK 6 tháng đầu năm chính là việc thanh khoản thị trường tăng mạnh so với cuối năm 2011 và mức độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin của DN niêm yết. Theo UBCK, 6 tháng đầu năm nay, mặc dù điều kiện vĩ mô chưa thuận lợi, nhưng TTCK đã có sự khởi sắc với việc VN-Index tăng 24%, HNX-Index tăng 33% so với cuối năm 2011; khối lượng giao dịch toàn thị trường tăng khoảng 78% so với cuối năm 2011. Gần 12.000 tài khoản đã được mở mới trong nửa đầu năm, đưa tổng số tài khoản NĐT lên xấp xỉ 1,2 triệu tài khoản.

4 chương trình hành động lớn của UBCK - 1

6 tháng đầu năm 2012, tổng mức huy động trên TTCK thông qua phát hành CP, đấu giá cổ phần hóa và đấu thầu TPCP đạt 84.000 tỷ đồng.

Việc công bố thông tin BCTC quý I/2012 có 193 trường hợp công bố chậm, tuy nhiên, thời gian chậm trễ chủ yếu trong khoảng từ 1 - 2 ngày so với quy định. Điều này cho thấy, mức độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin của các DN niêm yết đã tăng lên đáng kể.

Đối với nhóm CTCK, công ty quản lý quỹ, điểm nhấn của công tác điều hành 6 tháng đầu năm chính là việc phân loại, thực hiện kiểm tra các CTCK và đưa vào diện kiểm soát đặc biệt 7 CTCK. Đề án tái cấu trúc các CTCK cũng được triển khai bước đầu, với 5 CTCK đã cơ bản hoàn tất việc rút nghiệp vụ môi giới.

Theo đó, các đề án liên quan đến tái cấu trúc TTCK; đề án xây dựng TTCK phái sinh, tái cấu trúc hàng hóa trên thị trường TPCP, quỹ mở và các loại quỹ khác… được coi là những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát triển thị trường của UBCK. Theo kế hoạch, đề án TTCK phái sinh và Nghị định hướng dẫn TTCK phái sinh sẽ được xây dựng trong năm 2012, để đến 2014 sẽ được đưa vào triển khai. Quyết định thay thế Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg về tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài trên TTCK Việt Nam cũng được UBCK trình Chính phủ dự kiến ban hành vào quý III/2012.

Bên cạnh đó, các Thông tư hướng dẫn Nghị định như: Thông tư hướng dẫn đăng ký chào bán CK ra công chúng; hướng dẫn mua lại CP và phát hành thêm; hướng dẫn niêm yết CK; Quy chế tổ chức và hoạt động CTCK, công ty QLQ; quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng… cũng dự kiến sẽ được trình ký ban hành ngay sau khi Nghị định hướng dẫn Luật CK và Luật CK sửa đổi bổ sung được ban hành.
 

Chia sẻ
Tiểu Mai (Đầu tư chứng khoán)
Báo lỗi nội dung