Thông tin cần biết về 3 loại vắc-xin Hayat-Vax, Verocell và Abdala

Thứ Sáu, ngày 22/10/2021 10:14 AM (GMT+7)

Dưới đây là infographic về 3 loại vắc-xin phòng COVID-19 (thực hiện theo Sổ tay Hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin COVID-19) do Bộ Y tế vừa ban hành.

Sự kiện: Vắc-xin COVID-19
Thông tin cần biết về 3 loại vắc-xin Hayat-Vax, Verocell và Abdala - 1
Thông tin cần biết về 3 loại vắc-xin Hayat-Vax, Verocell và Abdala - 2
Thông tin cần biết về 3 loại vắc-xin Hayat-Vax, Verocell và Abdala - 3
Thông tin cần biết về 3 loại vắc-xin Hayat-Vax, Verocell và Abdala - 4
Thông tin cần biết về 3 loại vắc-xin Hayat-Vax, Verocell và Abdala - 5
Thông tin cần biết về 3 loại vắc-xin Hayat-Vax, Verocell và Abdala - 6
Thông tin cần biết về 3 loại vắc-xin Hayat-Vax, Verocell và Abdala - 7
Thông tin cần biết về 3 loại vắc-xin Hayat-Vax, Verocell và Abdala - 8
Thông tin cần biết về 3 loại vắc-xin Hayat-Vax, Verocell và Abdala - 9
Thông tin cần biết về 3 loại vắc-xin Hayat-Vax, Verocell và Abdala - 10
Thông tin cần biết về 3 loại vắc-xin Hayat-Vax, Verocell và Abdala - 11

Nguồn: http://danviet.vn/thong-tin-can-biet-ve-3-loai-vac-xin-hayat-vax-verocell-va-abdala-502021221010153523.htm

Theo Diệu Thu (Dân Việt)