Thiếu ngủ dễ tái phát ung thư vú

Sự kiện: Ung thư

Nghiên cứu của TS Cheryl Thompson và cộng sự, Đại học Cleveland, Hoa Kỳ, trên 101 phụ nữ bị ung thư vú giai đoạn sớm để đánh giá sự tái phát bệnh.

Kết quả: những bệnh nhân có mức điểm “tệ” nhất (dễ tái phát) là những người ngủ ít nhất ban đêm, đặc biệt nếu ngủ ít hơn bảy giờ mỗi đêm trong suốt hai năm trước khi chẩn đoán bệnh có mức độ tái phát cao nhất. Những người ngủ ban đêm nhiều hơn bảy giờ có khả năng tái phát bệnh thấp nhất.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng ghi nhận sự liên quan nêu trên chỉ xảy ra nhiều nhất ở những phụ nữ đã mãn kinh. Một số nghiên cứu trước đây cho thấy giấc ngủ có liên quan với việc giảm nguy cơ ung thư vú. Do vậy, có thể xem rối loạn giấc ngủ như yếu tố nguy cơ mới của ung thư vú, nhưng cần tiếp tục nghiên cứu hơn nữa để xác định đặc tính sinh học của căn bệnh này và sự liên quan về dịch tễ học.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ThS.BS MAI VĂN BÔN (Tuổi trẻ)
Ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN