Ngành y tế cần hướng tới công bằng

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến công tác y tế 2012 và triển khai kế hoạch 2013 ngày hôm nay 24/1.

Thủ tướng ghi nhận cống hiến của toàn ngành Y tế về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2012. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tăng. Diễn biến các loại bệnh tật phức tạp, các dịch bệnh mới, bệnh lạ khó kiểm soát. Theo đó, ngành y tế cần hướng tới công bằng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng cách rút ngắn thời gian điều trị, giảm tỉ lệ mắc bệnh, giảm tỉ lệ tử vong, nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng tuổi thọ cho người dân.

Ngành y tế cần hướng tới công bằng - 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị

Để thực hiện được những mục tiêu đó, Thủ tướng cho rằng giảm tải bệnh viện vẫn là mấu chốt để hướng tới công bằng trong ngành y tế. Thủ tướng yêu cầu ngành y tế thực hiện “Đề án giảm tải bệnh viện” trước mắt tập trung giảm quá tải cho các bệnh viện đa khoa trung ương, các bệnh viện chuyên khoa tại hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tăng số giường bệnh và trau dồi kiến thức cho các bác sĩ chuyên khoa tuyến tỉnh.

Theo Thủ tướng, đổi mới cơ chế tài chính y tế công lập; thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân là những điều thiết thực đối với người dân. Để làm được điều này, ngành y tế cần loại bỏ các thủ tục rườm ra trong khám và điều trị bệnh. Ngành y tế nhân rộng mô hình tốt và cách làm hay để phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng cần rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

Ngành y tế cần hướng tới công bằng - 2

Ngành y tế cần loại bỏ các thủ tục rườm ra trong khám và điều trị bệnh

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định năm 2013 ngành Y tế sẽ tích cực triển khai các chỉ đạo của Đảng và Chính phủ tập trung vào các nhiệm vụ trong giai đoạn 2012 - 2016 như: giảm quá tải các bệnh viện, đổi mới cơ chế tài chính y tế công lập; thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, thực hiện lộ trình Bảo hiểm y tế toàn dân; tăng cường mạng lưới y tế cơ sở; tăng cường nhân lực y tế; thí điểm khám chữa bệnh theo yêu cầu; nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, tuy ngành Y tế đạt được nhiều thành tích năm qua nhưng cũng còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tăng về cả số lượng và chất lượng, xuất hiện nhiều dịch bệnh, quá tải bệnh viện....

Ngành y tế cần hướng tới công bằng - 3

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế giảm tải bệnh viện trong thời gian tới

Bên cạnh đó, sự chênh lệch chỉ số sức khỏe giữa các vùng miền, các nhóm dân tộc còn cao, công bằng chăm sóc sức khỏe cần được cải thiện. Chính sách viện phí còn chậm đổi mới, chưa thực hiện tính đúng và thu đủ chi phí nên mức thu thấp, không đảm bảo cân đối thu, chi của đơn vị.

Hệ thống y tế trong thời gian qua có nhiều thay đổi, biến động, nhất là đối với các đơn vị y tế tuyến huyện. Nhân lực y tế vừa thiếu về số lượng ở tất cả các tuyến, vừa hạn chế về chất lượng, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở nên chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế chưa phù hợp, nhất là ở khu vực miền núi, nông thôn. Tình trạng quá tải bệnh viện trung ương và bệnh viện các thành phố lớn vẫn còn cao, đặc biệt là các chuyên khoa tim mạch, ung bướu, chấn thương, sản nhi…

Ngoài ra, tại Hội nghị cũng đề cập đến các nhiệm vụ của ngành y tế năm 2013.

9 nhiệm vụ trọng tâm của công tác y tế năm 2013

1. Kiện toàn tổ chức bộ máy từ trung ương đến địa phương. Triển khai một số đề án quan trọng như giảm tải bệnh viện, thực hiện BHYT toàn dân… Tiếp tục kiện toàn, củng cố và phát triển hệ thống y tế, đặc biệt là y tế tuyến cơ sở, mạng lưới y tế dự phòng.

2. Chủ động giám sát dịch tễ để phát hiện, phòng chống sớm, không để các dịch bệnh lớn xảy ra, đặc biệt là dịch mới phát sinh.

3. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục và thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát tốc độ tăng dân số hợp lý, giảm mạnh chênh lệch giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Triển khai công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe cho người cao tuổi.

4. Phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát tình hình ô nhiễm thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

5. Tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện. Quản lý chặt chất lượng khám chữa bệnh, nhất là khu vực tư nhân, việc kê đơn, sử dụng thuốc, chống lạm dụng thuốc, lạng dụng xét nghiệm. Tiếp tục nâng cấp các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng chữa bệnh y học cổ truyền.

6. Tăng cường đầu tư nâng cấp các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập. Tiếp tục triển khai mở rộng việc chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên về tuyến dưới để nâng cao chất lượng điều trị, góp phần giảm quá tải cho tuyến trên.

7. Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các bệnh viện công. Áp dụng viện phí mới gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người cận nghèo mua thẻ BHYT.

8. Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác điều trị, thực hiện các biện pháp bình ổn giá thuốc, quản l‎ý nhập khẩu, lưu thông, cung ứng thuốc chữa bệnh. Xây dựng và triển khai đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”.

9. Đẩy mạnh công tác quản lý‎ nhà nước về y tế. Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản ly, cải cách thủ tục hành chính chống lãng phí.

Chia sẻ
Theo Thu Hồng (Khampha.vn)
Báo lỗi nội dung