Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà

Thứ Ba, ngày 21/09/2021 19:01 PM (GMT+7)

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đưa ra những hướng dẫn cụ thể trong việc chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà.

Sự kiện: Tin tức COVID-19
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 1
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 2
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 3
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 4
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 5
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 6
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 7
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 8
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 9
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 10
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 11
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 12
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 13
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 14
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 15
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 16
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 17
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 18
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 19
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 20
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 21
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 22
Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - 23

Nguồn: http://danviet.vn/huong-dan-cham-soc-nguoi-nhiem-covid-19-tai-nha-5020212191925530.htm

Theo Diệu Thu (Dân Việt)