Đau lưng kéo dài, bệnh nhân bổ ngửa khi bác sĩ phát hiện ung thư thực quản

Th