Bộ Y tế chấn chỉnh hoạt động tiêm chủng

Bộ Y tế yêu cầu phải đình chỉ ngay các hoạt động tiêm chủng dịch vụ nếu vi phạm các quy định chuyên môn, để xảy ra sai sót trong quá trình tiêm chủng.

Trong thời gian qua, ở một số địa phương có vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, sử dụng vắc xin tiêm chủng, gây bức xúc trong dư luận.

Để kịp thời chấn chỉnh các hoạt động tiêm chủng và tiêm chủng dịch vụ, Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế kiểm tra các đơn vị, bộ phận có thực hiện việc tiêm chủng chú trọng việc tiêm chủng dịch vụ. Đồng thời, Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị.

Bộ Y tế yêu cầu phải đình chỉ ngay các hoạt động tiêm chủng dịch vụ nếu vi phạm các quy định chuyên môn, để xảy ra sai sót trong quá trình tiêm chủng. Khẩn trương kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân vi phạm, của người trực tiếp lãnh đạo, phụ trách cơ quan, đơn vị đó và xử lý nghiêm minh nếu để xảy ra sai sót.

Bộ Y tế chấn chỉnh hoạt động tiêm chủng - 1

Hình ảnh lọ vắc xin và nhãn được cho là bị "ăn bớt" tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị có tổ chức tiêm chủng dịch vụ phải công bố công khai các số điện thoại để người dân phản ánh, tổ chức tốt việc tư vấn, cung cấp thông tin cho các đối tượng có nhu cầu tiêm chủng dịch vụ.

Bộ Y tế giao Thanh tra Bộ làm đầu mối, Cục Y tế dự phòng phối hợp, chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đợt thanh tra chuyên đề về công tác tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia và Giám đốc Sở Y tế tiếp tục tổ chức các đợt tập huấn nâng cao năng lực của cán bộ thực hiện tiêm chủng. Bộ Y tế nhấn mạnh, thủ trưởng các đơn vị phải thường xuyên thực hiện giám sát, kiểm tra các quy trình chuyên môn kỹ thuật theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN