Bạo hành ảnh hưởng tới giấc ngủ của trẻ

Nghiên cứu mới đây cho thấy việc chứng kiến và là nạn nhân của bạo hành có thể phá vỡ giấc ngủ của trẻ. Bạo hành càng nặng thì tác động tới giấc ngủ càng lớn.

Các nhà nghiên cứu đánh giá giấc ngủ của trẻ. Nghiên cứu trên 46 trẻ từ 8-16 tuổi tại Cleveland đã tham gia vào một chương trình dành cho những trẻ tiếp xúc với bạo hành. Dữ liệu về giấc ngủ được thu thập trong 7 ngày và theo dõi trẻ sau 3 tháng.

Mặc dù các rối loạn giấc ngủ như mất ngủ và gặp ác mộng có liên quan tới bạo hành, nhưng các dạng bạo hành có tác động khác nhau tới giấc ngủ của trẻ.

Những đứa trẻ là nạn nhân của bạo hành thường ngủ ít và chất lượng giấc ngủ kém hơn so với trẻ chứng kiến bạo hành nhưng không phải là nạn nhân. Trẻ chứng kiến vụ án mạng sẽ hay bị tỉnh giấc khi ngủ. Trẻ ngủ không đủ giấc có nguy cơ cao bị các rối loạn phát triển và hành vi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q. Chi (An ninh thủ đô)
Báo lỗi nội dung