Sao Việt 9X phổng phao trước tuổi

Sự kiện: Sao Việt

Ở tuổi 17, Angela Phương Trinh “xông pha” trong mọi lĩnh vực, ngay cả ca hát.

Theo Quỳnh_An (Tổng hợp)

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Sao Việt

Xem thêm
Báo lỗi nội dung