Thu Giang - Photo: Hạo Nhiên - Stylist: Tân Đà Lạt

sự kiện Ngôi sao điện ảnh Việt Nam