Cả làng biết chơi đồ cổ

Cả làng biết chơi đồ cổ Cổ vật ở đây có ở hầu hết nhà dân và người ta coi như những món đồ chơi được trưng bày trong tủ cho đẹp mắt.