Mỹ nhân Hồng lâu mộng xưa và nay

Thứ Bảy, ngày 22/09/2012 11:15 AM (GMT+7)

Ngày ấy trẻ trung mơn mởn, bây giờ mặn mà đằm thắm… đó là hình ảnh chung của những nữ diễn viên từng tham gia bộ phim truyền hình nổi tiếng Hồng Lâu Mộng.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 541Kỳ mới nhất

Mỹ nhân Hồng lâu mộng xưa và nay - 1

Mỹ nhân Hồng lâu mộng xưa và nay - 2

Tạo hình Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc của Trương Ngãi Gia và Lâm Thanh Hà trong phiên bản năm 1977

Mỹ nhân Hồng lâu mộng xưa và nay - 3

Mỹ nhân Hồng lâu mộng xưa và nay - 4

Trần Hồng (phu nhân đạo diễn Trần Khải Ca) vào vai Tử Quyên trong phiên bản năm 1989

Mỹ nhân Hồng lâu mộng xưa và nay - 5

An Văn vào vai Tình Văn trong Hồng lâu mộng năm 1987

Mỹ nhân Hồng lâu mộng xưa và nay - 6

Mã Hiểu Tịnh vào vai Sử Tương Vân năm 1989

Mỹ nhân Hồng lâu mộng xưa và nay - 7

Mỹ nhân Hồng lâu mộng xưa và nay - 8 Mỹ nhân Hồng lâu mộng xưa và nay - 9

Hà Tịnh vào vai Tần Khả Khanh năm 1989

Mỹ nhân Hồng lâu mộng xưa và nay - 10

Mỹ nhân Hồng lâu mộng xưa và nay - 11

Hà Sài Phi vào vai Diệu Ngọc năm 1989

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 541Kỳ mới nhất
HChâu

sự kiện Hồng Lâu Mộng: Sức hút vượt thời gian