Quy định mới nhất về giáo viên dạy thực hành lái xe trong năm 2024

Nghị định 41/2024 sửa đổi thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2024 sửa đổi các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Theo đó, Nghị định 41/2024 sửa đổi thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

Cụ thể, thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe được sửa đổi, bổ sung như sau:

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe gồm: Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định 65/2016; Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao được chứng thực điện tử từ bản chính); Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao được chứng thực điện tử từ bản chính); 1 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp trong thời gian không quá 6 tháng.

Trường hợp giấy tờ (quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định 65/2016) đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì việc xuất trình, kiểm tra có thể thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử.

Nghị định 41/2024 sửa đổi thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe. Ảnh: TN

Nghị định 41/2024 sửa đổi thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe. Ảnh: TN

Trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe như sau:

Cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe lần đầu lập 1 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 65/2016 gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến cơ sở đào tạo lái xe;

Cơ sở đào tạo lái xe tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, bảo đảm các điều kiện đối với người tham dự tập huấn theo quy định tại Điều 8 Nghị định 65/2016 và tổ chức tập huấn theo chương trình tập huấn về nghiệp vụ giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình tập huấn, cơ sở đào tạo có văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục V kèm theo Nghị định 65/2016 và hồ sơ của cá nhân tham dự tập huấn gửi Sở GTVT đề nghị kiểm tra cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe bằng một trong các hình thức: Trực tiếp, bưu chính, văn bản điện tử;

Sở GTVT tiếp nhận danh sách do cơ sở đào tạo lập và hồ sơ cá nhân; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác, trong thời hạn 2 ngày làm việc phải có văn bản nêu rõ nội dung, lý do đề nghị cơ sở đào tạo lái xe bổ sung đầy đủ, chính xác; trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, tổ chức kiểm tra, đánh giá. Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện, Sở GTVT phải trả lời bằng văn bản cho cơ sở đào tạo và nêu rõ lý do;

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả kiểm tra, Sở GTVT cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe và trả trực tiếp cho cá nhân hoặc gửi qua đường bưu chính, vào sổ theo dõi theo mẫu quy định tại Phụ lục VI kèm Nghị định 65/2016. Trường hợp cá nhân không đạt kết quả, Sở GTVT phải thông báo bằng văn bản cho cá nhân.

Nghị định 41/2024 có hiệu lực từ ngày 1-6-2024.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh thanh niên bốc đầu xe máy gặp nạn khiến nhiều người "dở khóc dở cười".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THY NHUNG ([Tên nguồn])
Hỏi - Đáp Luật Giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN