Nguồn: http://danviet.vn/de-nhat-kheu-goi-tren-tham-do-goi-ten-co-gai-van-nguoi-me-nay-5020201491259343...

Theo Gia Linh (Dân Việt)

sự kiện Phong cách thời trang của SAO