Cinemax 1/7: The Warrior’s Way

Thứ Bảy, ngày 30/06/2012 08:54 AM (GMT+7)

Yang đã quyết tâm luyện trí lực của mình trong một thời gian dài để đánh bại tất cả kẻ thù và trở thành tay kiếm hàng đầu thế giới.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
0h30 Kick- ass Cinemax 1/7: The Warrior’s Way - 1
2h30  The Warrior's Way Cinemax 1/7: The Warrior’s Way - 1
4h15  Up In The Air Cinemax 1/7: The Warrior’s Way - 1
6h00 Dead Again  Cinemax 1/7: The Warrior’s Way - 1
7h45 Beverly Hills Cop III Cinemax 1/7: The Warrior’s Way - 1
9h30  Lethal Weapon 2  Cinemax 1/7: The Warrior’s Way - 1
11h25  S.W.A.T: Firefight Cinemax 1/7: The Warrior’s Way - 1
13h00  Meteor Storm  
14h30 Shutterspeed  
16h15 Sinbad Of The Seven Seas  Cinemax 1/7: The Warrior’s Way - 1
17h50  Daylight Cinemax 1/7: The Warrior’s Way - 1
19h50 Superman/batman: Public Enemies  
21h00  Never Back Down 2: The Beatdown  
22h45  Pumpkinhead: Ashes To Ashes  Cinemax 1/7: The Warrior’s Way - 1
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình