Nguồn: http://danviet.vn/thi-ra-co-giao-vung-cao-chi-man-hoa-qua-ngoai-doi-co-hinh-the-quyen-ru-nhuong-...

Theo Hải Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Tập gym