Nguồn: http://danviet.vn/nu-mc-vtvcab-me-uong-bia-van-giu-dang-chuan-dep-eo-thon-hong-no-vi-mon-gi-cung...

Theo Hải Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Tập gym