Nguồn: http://danviet.vn/xuat-than-ngheo-kho-chang-trai-so-huu-29-can-nha-nho-bi-kip-cuc-thong-minh-502...

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh