Quốc gia nào ở Đông Nam Á chi "núi tiền" xây dựng thủ đô mới?

Sự kiện: Quizz

Số tiền lớn được quốc gia này chi ra để xây dựng thủ đô mới với tiêu chí thành phố xanh.

1

Quốc gia nào ở Đông Nam Á chi hàng chục tỷ USD để xây dựng thủ đô mới?

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGHI DUNG (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Quizz Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN