Chồng để lại cả "kho tiền", nữ đại gia vẫn tiết kiệm đến khó tin

Chồng bà bị bắt cóc 3 lần, trong đó 2 lần được trả tự do sau khi trả tiền chuộc. Nhưng đến lần thứ ba thì ông không bao giờ trở về, và đến nay xác vẫn chưa được tìm thấy.

Nguồn: http://danviet.vn/chong-de-lai-ca-kho-tien-nu-dai-gia-van-tiet-kiem-den-kho-tin-5020202971027234...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Bản tin tài chính kinh doanh