Samsung bắt đầu kiện iPad Mini

Samsung bắt đầu kiện iPad Mini Dường như đã trở thành thông lệ, cứ mỗi sản phẩm mới của Apple ra mắt Samsung đều đâm đơn kiện, ngược lại phía...