Trắc nghiệm: Trả lời đúng 15 câu hỏi sau bạn xứng đáng là ”siêu trí tuệ”

Thứ Năm, ngày 19/03/2020 17:00 PM (GMT+7)

15 câu hỏi ở nhiều lĩnh vực kiến thức dưới đây thực sự thách thức hiểu biết của bạn.

Sự kiện: Quiz

1

Con vật nào dưới đây không thể bơi?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-tra-loi-dung-15-cau-hoi-sau-ban-xung-dang-la-sieu-tri-tue-d4...

Trắc nghiệm: Cân não với bộ câu hỏi thử thách trí tuệ trên mọi lĩnh vực

Bạn hãy thử sức xem trả lời đúng được bao nhiêu câu nhé.

Theo Quang Tùng (Báo GT)
sự kiện Quiz