Trắc nghiệm: Cân não với bộ câu hỏi thử thách trí tuệ trên mọi lĩnh vực

Thứ Hai, ngày 16/03/2020 17:00 PM (GMT+7)

Bạn hãy thử sức xem trả lời đúng được bao nhiêu câu nhé.

Sự kiện: Quiz

  

1

Cúc họa mi có màu gì?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-can-nao-voi-bo-cau-hoi-thu-thach-tri-tue-tren-moi-linh-vuc-d...

Trắc nghiệm: Giáo sư biết tuốt cũng ”toát mồ hôi” với bộ câu hỏi này

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi nhé.

Theo Quang Tùng (Báo GT)
sự kiện Quiz