Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Ngoại Ngữ

Thứ Ba, ngày 26/06/2018 17:59 PM (GMT+7)

Nhiều thí sinh nhận xét đề thi môn Ngoại Ngữ không quá khó, chỉ cần nắm chắc kiến thức là làm được 6 điểm. Sau đây, mời phụ huynh và thí sinh tham khảo gợi ý giải đề thi môn Ngoại Ngữ do các chuyên gia Hệ thống Giáo dục HOCMAI thực hiện.

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Ngoại Ngữ - 1

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Ngoại Ngữ - 2

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Ngoại Ngữ - 3

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Ngoại Ngữ - 4

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Ngoại Ngữ - 5

Nguồn: Hệ thống Giáo dục HOCMAI

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Ngoại Ngữ - 6

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia 2018 được nhiều thí sinh đánh giá là "dễ thở". Sau đây, mời phụ huynh và thí sinh...

(Khám phá)

sự kiện Kỳ thi THPT Quốc gia 2019