Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học

Thứ Ba, ngày 26/06/2018 14:29 PM (GMT+7)

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia 2018 được nhiều thí sinh đánh giá là "dễ thở". Sau đây, mời phụ huynh và thí sinh tham khảo gợi ý giải đề thi môn Hóa học do các chuyên gia Hệ thống Giáo dục HOCMAI thực hiện

MÃ ĐỀ 202:

Đề thi:

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học - 1

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học - 2

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học - 3

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học - 4

Gợi ý giải:

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học - 5

MÃ ĐỀ 203:

Đề thi:

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học - 6

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học - 7

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học - 8

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học - 9

Gợi ý giải:

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học - 10

MÃ ĐỀ 209:

Đề thi:

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học - 11

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học - 12

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học - 13

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học - 14

Gợi ý giải:

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học - 15

Nguồn: Hệ thống Giáo dục HOCMAI

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học - 16

Gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học

Gợi ý giải đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học từ các chuyên gia của Hệ thống Giáo dục HOCMAI.

(Khám phá)

sự kiện Gợi ý giải đề thi THPT Quốc gia 2018