Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019

Thứ Ba, ngày 25/06/2019 16:55 PM (GMT+7)

Đề thi Toán năm nay được các giáo viên nhận xét là có tính phân loại cao.

  

Mã đề 103

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 1

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 2

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 3

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 4

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 5

Gợi ý giải mã đề 103

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 6

Mã đề 119

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 7

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 8

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 9

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 10

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 11

Mã đề 121

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 12

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 13

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 14

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 15

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 16

Mã đề 123

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 17

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 18

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 19

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 20

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 21

Nguồn: Hệ thống Giáo dục Hocmai.vn

Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - 22

Gợi ý giải đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia 2019

Đề thi Ngữ văn năm nay được các giáo viên và học sinh nhận xét là vừa sức, thí sinh có thể dễ dàng đạt điểm 6,7.

Theo PV (Khám Phá)
sự kiện Kỳ thi tốt nghiệp THPT