Có cả biển tri thức mới trả lời đúng trọn bộ câu hỏi này

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: “Ăn cỗ đi trước, … theo sau”?

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/co-ca-bien-tri-thuc-moi-tra-loi-dung-tron-bo-cau-hoi-nay-1397719.ngn

Chia sẻ
Theo QUANG TÙNG (Nông thôn Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung