Nắm hết kiến thức cổ kim đông tây mới trả lời được trọn bộ câu hỏi này

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: “Chạy trời không khỏi …”?

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nam-het-kien-thuc-co-kim-dong-tay-moi-tra-loi-duoc-tron-bo-cau-hoi-n...

Chia sẻ
Theo QUANG TÙNG (Nông thôn Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung