Thông minh đến mấy cũng không dám chắc trả lời đúng trọn bộ câu hỏi này

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: “Bới … ra bọ”?

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/thong-minh-den-may-cung-khong-dam-chac-tra-loi-dung-tron-bo-cau-hoi-...

Chia sẻ
Theo QUANG TÙNG (Nông thôn Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung