Làm câu đầu tưởng ngon, hóa ra trọn bộ câu hỏi này không dễ ăn điểm

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: “Có chí làm quan, có … làm giàu”?

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/lam-cau-dau-tuong-ngon-hoa-ra-tron-bo-cau-hoi-nay-khong-de-an-diem-1...

Chia sẻ
Theo QUANG TÙNG (Nông thôn Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung