Nguồn: http://danviet.vn/vo-bau-tran-thanh-nha-phuong-gay-ky-luc-hon-40kg-van-giu-vong-1-tuyet-tac-5020...

Theo Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Giảm cân