Nguồn: http://danviet.vn/tinh-tre-kem-11-tuoi-cua-le-quyen-ngo-thanh-van-body-vung-nhu-ban-thach-nong-b...

Theo Hải Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Tập gym