Nguồn: http://danviet.vn/ngay-ngat-voi-body-3-vong-dat-chuan-vang-cua-hoa-khoi-can-tho-5020201271259293...

Theo Nhã Phong (Dân Việt)

sự kiện Giảm cân